مرکز آمار ایران نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ را منتشر کرد
تشریح آخرین ویژگی‌های جمعیتی کشور
جمعیت ایران به مرز ۸۰ میلیون نفر رسید
 

سرویس اقتصادی ـ جزئیات نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در آبان امسال برگزار شد، شامل تغییرات جمعیتی، مهاجرتی، مسکونی و همچنین میزان باسوادی، اشتغال و بیکاری اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، رئیس مرکز آمار ایران در یک نشست خبری گفت: براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال تعداد کل جمعیت به مرز ۸۰ میلیون نفر نزدیک شد و به ۷۹ میلیون و۹۲۶هزار و۲۷۰نفر رسید.
به گفته امید علی پارسا، از این تعداد جمعیت در کل کشور معادل ۵۱درصد شامل ۴۰ میلیون و۴۹۸هزاو۴۴۲نفر مرد بوده و ۴۹درصد جمعیت هم شامل ۳۹ میلیون و۴۲۷هزار و۸۲۸نفر زن هستند.
وی گفت: همچنین از کل جمعیت کشور معادل۷۴درصد شهرنشین بوده‌اند که این رقم در سرشماری سال۹۰ معادل ۴ر۷۱درصد بوده است. همچنین امسال ۹ر۲۵درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی ساکن بوده و یک دهم درصد جمعیت هم غیرساکن بوده‌اند. به گفته رئیس مرکز آمار، تعداد جمعیت شهرنشین کشور امسال به ۵۹ میلیون و۱۴۶هزار و۸۴۷نفر رسید در حالی که تعداد جمعیت مناطق روستایی معادل۲۰میلیون و۷۳۰هزار و ۶۲۵نفر بوده است.
به گفته وی، در سرشماری سال۹۰جمعیت کل کشور ۷۵میلیون و۱۴۹هزار و۶۶۹نفر بود که ۹ر۳۷ میلیون نفر مرد و ۲ر۳۷میلیون آن زن بوده‌اند.
در سال ۹۰ نسبت جنسی جمعیت کشور۱۰۲بود که امسال به ۱۰۳افزایش یافت، همچنین تعداد خانوارهای کل کشور که در سرشماری سال۹۰ معادل۱ر۲۱میلیون خانوار بود امسال به ۲۴ میلیون و۱۹۶هزار و ۳۵خانوار افزایش یافته است، به این ترتیب بُعد خانوار در کل کشور از ۵ر۳نفر به حدود ۳ر۳نفر کاهش یافته است. ضمن آنکه امسال بُعد خانوار در مناطق شهری به ۳ر۳نفر و در مناطق روستای۴ر۳نفر شده، در حالی که در سال۹۰ بُعد خانوار شهری۵ر۳نفر و خانوار روستایی ۷ر۳نفر بوده است. نامبرده همچنین متوسط رشد سالانه جمعیت در سال۹۰ را ۲۹ر۱درصد بیان کرد و گفت: این رقم امسال به ۲۴ر۱درصد کاهش یافته، ضمن آنکه متوسط رشد جمعیت در مناطق شهری از ۱۴ر۲ به رقم ۹۷ر۱درصد و در مناطق روستایی از ۶۷ر۰درصد امسال به رقم ۷۳ر۰درصد رسیده است. به گفته وی در میان استان‌های کشور بیشترین رشد سالانه جمعیت به استان‌های خراسان جنوبی با ۰۲ر۳درصد، بوشهر با ۴۱ر۲درصد، هرمزگان با ۳۹ر۲درصد، البرز با ۳۷ر۲درصد و قم با ۳۳ر۲درصد اختصاص داشته، در حالی که کمترین میزان رشد جمعیت را هم استان‌های خراسان شمالی با منفی ۱۱ر۰درصد و همدان با منفی ۲۳ر۰درصد داشته‌اند. به گفته پارسا، طی دوره ۹۵ـ۱۳۹۰ در کل کشور ۴میلیون و ۷۷۶هزار و۶۰۱نفر به جمعیت کشور اضافه شده‌اند که به طور متوسط سالانه ۹۵۵هزارو۳۲۰نفر می‌شود. در حالی که در سرشماری قبلی سالانه ۹۳۰هزار و۷۷۷نفر به جمعیت کشور در هر سال اضافه شده بود. وی سپس با اشاره به هرم سنی جمعیت در کشور گفت: افراد صفر تا ۱۴ سال به حدود ۲۴درصد جمعیت کل، افراد ۱۵ تا ۲۹ سال به حدود۱ر۲۵درصد، افراد ۳۰ تا ۶۴ سال به حدود۸ر۴۴درصد جمعیت کل و افراد ۶۵ سال و بیشتر هم به حدود۱ر۶درصد جمعیت کل رسیده است؛ در حالی که این ارقام در سال۹۰ به ترتیب ۴ر۲۳درصد، ۵ر۳۱درصد، ۳ر۳۹درصد و ۷ر۵درصد بوده که نشان می‌دهد امسال جمعیت ۳۰ تا ۶۴ساله کشور ۵ر۳درصد بیشتر شده است. رئیس مرکز آمار ایران اضافه کرد: بیشتری تعداد مرد در کل کشور در استان‌های بوشهر با ۶۲۰هزار نفر و یزد با ۵۸۶ هزار نفر بوده که نسبت جنسی را در استان بوشهر به ۱۱۴ و در استان یزد به ۱۰۶ رسانده در حالی که در کل کشور این نسبت ۱۰۳است. به گفته وی، در سال۹۰بیشترین سهم جمعیت در میان استان‌های کشور به استان‌های تهران با ۲۱ر۱۶درصد، خراسان رضوی با ۹۸ر۷درصد و اصفهان با ۴۹ر۶درصد اختصاص داشت که امسال به ترتیب سهم این استان‌ها به ۶ر۱۶درصد، ۸درصد و ۴ر۶درصد تغییر کرده است.
از سوی دیگر بیشترین تعداد افراد خانوار امسال در میان استان‌های کشور به ترتیب به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۹ر۳نفر، ایلام با ۸ر۳نفر و هرمزگان با ۷ر۳نفر اختصاص داشته و کمترین آن هم به استان‌های گیلان با ۳نفر، تهران با ۳نفر و البرز با ۱ر۳نفر تعلق دارد.
پارسا اضافه کرد: در میان خانوارهای کشور، امسال خانوارهای یک نفره ۵ر۸درصد، دو نفره ۷ر۲۰درصد، سه نفره ۵ر۲۸درصد، چهار نفره ۶ر۲۷درصد، پنج نفره و بیشتر ۷ر۱۴درصد بوده است.
این آمار در سرشماری سال۹۰ به ترتیب یک نفره‌ ۱ر۷ درصد، دو نفره ۴ر۱۸ درصد، سه نفره ۱ر۲۷ درصد،‌ چهار نفر، ۳ر۲۶ درصد و پنج نفره و بیشتر ۲۱ درصد بوده است.
بر این اساس تعداد خانوار‌های پنج نفره و بیشتر، کاهش بالاتری داشته و خانوارهای سه نفره افزایش بیشتری داشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه تراکم جمعیت امسال در کل کشور ۱ر۴۹ نفر بوده است، گفت: در میان استان‌های کشور استان تهران با ۲ر۹۶۹ نفر، البرز با ۴ر۵۲۹ نفر، گیلان با ۲ر۱۸۰ نفر و مازندران با ۷ر۱۳۷ نفر بیشترین تراکم جمعیت را داشته‌اند.
کمترین تراکم جمعیت هم در استان‌های سمنان با ۲ر۷ نفر، خراسان جنوبی با ۱ر۸ نفر و یزد؛ ۸ر۸ نفر بوده است.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: طبق آمارها در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۲۴۵ شهر در کشور وجود داشته که این تعداد در سال ۹۰ حدود ۱۱۳۹ شهر بوده است.
وی درباره وضع ازدواج جمعیت گفت: در سال ۹۵ حدود ۳ر۶۳ درصد مردان و ۳ر۶۴ درصد زنان دارای همسر بوده‌اند، یک درصد مردان و ۳ر۷ درصد زنان هم به دلیل فوت و حدود ۲ر۱ درصد مردان و ۲ر۲ درصد زنان به دلیل طلاق بدون همسر بوده‌اند و معادل ۴ر۳۴ درصد مردان و ۲ر۲۶ درصد زنان ازدواج نکرده‌اند.
به گفته پارسا، از کل جمعیت کشور که در سال ۹۰ حدود ۸ر۸۴ درصد با سواد بودند، این رقم امسال به ۶ر۸۷ درصد افزایش یافته است.
بیشترین میزان رشد با سوادی علم به استان‌های بوشهر با ۲ر۸۹ درصد، قزوین با ۶ر۸۸ درصد و هرمزگان با ۸ر۸۷ درصد اختصاص دارد.
طبق آمارهای سرشماری همچنین امسال تعداد کل مهاجران کشور ۴ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۱۴۹ نفر بوده که کمتر از سال ۹۰ با رقم ۵ر۵ میلیون نفر است.
مقدار ۹ر۳ میلیون نفر از مهاجران فوق شهری و مقصد ۷۳۶ هزار نفر هم روستایی بوده است. در این مهاجرت استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز بیشترین و استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی کمترین میزان مهاجرت را داشته‌اند.
وی گفت: از کل جمعیت کشور معادل ۸ر۹۷ درصد تابعیت ایرانی و ۹۸ر۱ درصد تابعیت افغانستان و ۴ صدم درصد تابعیت عراق را داشته‌اند.
امسال از کل جمعیت کشور ۵ر۶۰ درصد خانوارها در خانه مسکونی ملکی و ۷ر۳۰ درصد خانوارها در خانه مسکونی اجاره‌ای زندگی می‌کرده‌اند.
در حالی که در سال ۹۰ معادل ۷ر۶۲ درصد خانوارها در خانه ملکی و ۶ر۲۶ درصد خانوارها در خانه اجاره‌ای ساکن بودند.
پارسا افزود: امسال در مناطق شهری کشور هم ۵ر۵۴ درصد خانوارها در واحد ملکی و ۷ر۳۶ درصد خانوارها در واحد مسکونی اجاره‌ای زندگی می‌کردند.
در مناطق روستایی هم ۲ر۷۹ درصد خانوارها در واحد مسکونی ملکی و ۳ر۱۲ درصد هم در واحد مسکونی اجاره‌ای ساکن بوده‌اند. وی گفت: درکل کشور ۸ر۲۲ میلیون واحد مسکونی وجود داشته که نسبت به سال ۹۰ که تعداد آنها ۹۹۵ر۱ میلیون واحد بود، رشد دارد.
از این تعداد ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۶۲۴ واحد آپارتمان و بقیه شامل ۱۳ میلیون و ۸۴۹ هزار واحد غیرآپارتمانی است.
به این ترتیب در کل کشور ۳ر۳۹ واحد مسکونی به صورت آپارتمان و ۷ر۶۰ درصد به صورت غیر آپارتمانی است.
رئیس مرکز آمار ایران گفت: همچنین ۶۰ درصد واحدهای مسکونی که بیشترین سهم را دارند به صورت ۵۰ تا ۱۰۰ متر بوده است.
طبق آمار بیشترین واحد مسکونی در استان‌های تهران با ۹ر۱۸ درصد، اصفهان با ۴ر۹ درصد و خراسان رضوی با ۵ر۷ درصد اختصاص دارد.
وی با بیان این که نرخ بیکاری سال ۹۵ به رقم ۴ر۱۲ درصد رسیده است گفت: امسال بیش از ۶۱۵ هزار نفر به تعداد شاغلین کشور افزوده شده‌اند.
پارسا افزود: همچنین نرخ مشارکت اقتصادی از ۲ر۳۸ درصد پارسال به رقم ۴ر۳۹ درصد برای امسال رسیده است.
وی اضافه کرد: طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ معادل یک میلیون و ۹۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شد که ۶۱۵ هزار نفر آن‌ها شاغل و ۴۹۴ هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده شدند.
رئیس مرکز آمار ایران همچنین درباره تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور گفت: امسال ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد مسکونی خالی ثبت شد، در حالی که این میزان در سرشماری سال ۹۰ معادل یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بود.
این در حالی است که در شهر تهران امسال ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی سرشماری شده که این میزان در سال ۹۰ معادل ۳۲۷ هزار واحد بود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ