تظاهرات مردم انگلیس علیه سفر ترامپ به لندن
 

مردم انگلیس همزمان با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شهر لندن در اعتراض به سیاست های وی، در این شهر دست به تظاهرات زدند. معترضان انگلیسی در این تظاهرات پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها شعارهایی علیه ترامپ از جمله شعار “نژاد پرستی و ترامپ را متوقف کنید” نوشته شده بود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ