تظاهرات مردم تونس علیه طرح ضد فلسطینی “معامله قرن”
 

صدها تونسی در اعتراض به طرح ضد فلسطینیِ “معامله قرن” آمریکا تظاهرات و تاکید کردند که فلسطین یک کشور عربی است و هرگز تسلیم نمی شود. تونسی های معترض با سر دادن شعارهایی علیه صهیونیست ها تاکید کردند که عادی سازی روابط با اسرائیل را جرم می دانند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ