تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها در بودجه ۹۹
رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفتمین جلسه ستاد بودجه ۹۹گفت: اهتمام وافری داریم تا در بودجه سال ۹۹اختیارات بیشتری به استان‌ها تفویض شود.

به گزارش فارس به نقل از صدا و سیما، محمد باقر نوبخت در مصاحبه اختصاصی با صدا و سیما در حاشیه هفتمین جلسه ستاد بودجه ۹۹ افزود: بر پایه تفویض اختیار به استان‌ها مقرر شد که برنامه هر استان را در یک ترکیب سه وجهی با حضور دستگاه، سازمان مدیریت و استان بتوانیم توافق کنیم.

وی گفت: مبحث بعدی این جلسه ایجاد عوامل انگیزشی برای کسب درآمد در استان‌ها بود که در این شیوه برنامه ریزی کردیم هر استان موارد تخصیصش از درآمد‌های همان استان انجام شود، بنابر این اگر استانی تلاش کافی برای درآمد نداشته باشد، بداند ما تخصیصی نخواهیم داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: گرچه تخصیص ما براساس حوزه عملکرد و بودجه ریزی بر مبنای کارکرد و عملکرد است، اما مشروط بر این است که دستگاه بتواند از استان منابع لازم را از طریق مالیات در آن استان تأمین کند.

وی افزود: بر اساس این روشی که تعیین کردیم بودجه هر استان یا بیشتر یا کمتر از منابع مالیاتی آن استان است؛ چه بیشتر، چه کمتر هر مقدار که بخواهد هزینه کند ابتدا از مالیات هزینه می‌کنیم.

البته برخی از دستگاه‌ها یا استان‌ها در مجموع مقدار مالیات شان زیاد نیست و ما باید از اعتبارات ملی به آن‌ها کمک کنیم.

نوبخت با بیان اینکه تعداد محدودی از استان‌ها می‌توانند بودجه خود را از منابع مالیاتی تأمین کنند،

گفت: بودجه ۹۹را به گونه‌ای طراحی و برنامه ریزی می‌کنیم که استان‌ها و مناطق کمتربرخوردار بتوانند از اعتبارات متناسبی بهره ببرند تا عدالت و توازن در بین استان‌ها روزبه روز بیشتر شود.

وی همچنین در هفتمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ افزود: استان‌هایی که درآمد‌های قابل توجهی دارند، باید به استان‌های کمتر برخوردار کمک کنند.

در این جلسه، آقای حسین غلامرضانژاد کهریزکی معاون امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از نظام درآمد هزینه استان‌ها ارایه کرد و گفت: ۷۰درصد درآمد‌های استانی یعنی در حدود ۱۳۰هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد‌های مالیاتی است و ضرورت دارد در تخصیص اعتبارات استانی و از طریق مکانیزم تشویق و رقابت، استقرار نظام درآمد هزینه را کاربردی کنیم.

نسخه مناسب چاپ