توصیه عاشقانه
تقصیر را به گردن هم نیندازید
 

وقتی در زندگی مشترکتان به اختلاف می‌خورید، خیلی مهم است که درباره این اختلاف صحبت و اتفاقات پیش آمده را رفع و رجوع کنید. بعضی زوج‌ها مدام به هم ایراد می‌گیرند و از هم انتقاد می‌کنند.

در زندگی این زوج‌ها هر اتفاق ناگواری با گفتن جملاتی مانند «چرا کاری کردی که این اتفاق بیفتد؟» همراه می‌شود.

دلیل گفته شدن چنین جملاتی هم این است که این زوج‌ها فقط به دنبال مقصر هستند و نمی‌خواهند برای حل مشکل به وجود آمده فکری کنند. در ایرادگیری معمولا زوج‌ها فقط نقاط منفی یکدیگر را می‌بینند که باعث می‌شود یکی از زوجین در موضع قدرت قرار بگیرد.

این افراد احساس می‌کنند که همیشه طرف مقابل شان اشتباه می‌کند و با ایرادگیری به نوعی دنبال تایید خودشان هم هستند.

به جای انتقاد کردن و پی مقصر گشتن، بر اتفاق پیش آمده و راه حل‌های آن متمرکز شوید و بررسی کنید که کجاها اشتباه رفتار کرده‌اید و برای پیشگیری از رخ دادن دوباره این اتفاقات چه باید بکنید.‏

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ