تماشاخانه
 

پیش از اختراع ساعت زنگدار و تلفن‌های هوشمند، افرادی استخدام می‌شدند تا مردم را سر وقت بیدار کنند که دیر به محل کارشان نرسند. آنها معمولاً از چوب، چماق یا سنگریزه برای زدن به پنجره‌ها و درهای منازل مشتریانشان استفاده می‌کردند!

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ