دیدگاه
توسعه پایدار دست یافتنی است
خانم آرمیدا سالسیاه الیسجابانا*
 

تغییرات اقلیمی موجب افزایش تداوم و تشدید بلایای طبیعی در آسیا و اقیانوسیه شده است. از بین رفتن فاجعه آمیز زندگی وتخریب سازه ها به دلیل سیل اخیر در جمهوری اسلامی ایران یادآور تهدید رخدادهای آب و هوایی شدید علیه زندگی ها، معیشت و جوامع است. تذکری که تنها با پاسخ منسجم به چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می تواند راه را برای توسعه پایدار هموار سازد.

سیل های جمهوری اسلامی ایران در بهار امسال ویرانگر بود. این سیل‌ها ۱۰ میلیون انسان را تحت تاثیر قرار داد و ۵۰۰ هزار نفر را آواره کرد که از این تعداد نیمی کودک بودند. بیمارستان ها و مدارس تخریب شدند که موجب محرومیت یک صد هزار کودک از تحصیل و هزاران نفر از مراقبت های بهداشتی اساسی شد. بخش بزرگی از شبکه راه های کشور تحت تاثیرسیل قرار گرفت که نه تنها بر اقتصاد بلکه بر زندگی روزمره بسیاری از خانواده ها هم اثر گذاشته است. میزان خسارت ها معادل ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده که یک سوم آن متوجه بخش کشاورزی است که برای امرار معاش بسیاری مهم است. در عین حال، به همان اندازه که سیل پرهزینه و فاجعه بار بوده، بخشی از پدیده ای گسترده تر هم هست: خطر فزاینده بلایای طبیعی از تاب‌آوری در جمهوری اسلامی ایران و آسیا – اقیانوسیه فراترمی رود. انتظار می رود طوفان های گردو غبار، خشکسالی، کویرزایی و فرسایش ناشی از باد تا ۲۰۳۰ در جنوب غربی آسیا افزایش یابد. این بلایای تشدید شده به وسیله تغییرات اقلیمی به گونه ای فزاینده تکرارمی شوند و به مستمندان و افراد آسیب پذیر به ویژه در سکونتگاه های غیررسمی بیشتر صدمه می زنند. پاره ای از استان های کمتر توسعه یافته ایران پس از طوفان های گرد و غبار پیاپی بیشترین صدمه را تحمل کرده که موجب ازبین رفتن محصولات زراعی و زیر ساخت ها شده و سلامت، آموزش و شغل مردم را مختل کرده است.

اگر می خواهیم به گونه ای موثر اثرات بلایای طبیعی را کاهش و دستاوردهای توسعه پایدار را حفظ کنیم، این چالش ها نمونه ای هستند از اینکه چرا ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی باید همگی با هم در نظر گرفته شوند. شواهد از سراسر جهان نشان می دهند انکار اثر اجتماعی رشد اقتصادی می تواند آسیب بزرگی بر جوامع وارد آورد و در بدترین وضعیت موجب بی ثباتی و درگیری شوند. انکار هزینه‌های زیست محیطی، رشد اقتصادی در بسیاری از بخش های منطقه ما موجب تغییرات اقلیمی و افزایش ریسک مخاطرات طبیعی شده که پایه های فقر را مستحکم و نابرابری را دائمی کرده است. در هیچ جا بیشتر از آسیا و اقیانوسیه که دارای بیشترین مناطق در معرض بلایا است، پاسخ چند وجهی و یکپارچه مورد نیازنیست.

با در نظر داشتن این امر، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) با همکاری جمهوری اسلامی ایران، مرکز سازمان ملل متحد برای مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) را در تهران تاسیس کرد. این مرکز توسعه توان هدفمند برای مدیریت اطلاعات و دانش مشترک بلایا ارائه می دهد. پیشاپیش سازوکار همکاری منطقه ای برای مبارزه با طوفان های گرد و غبار تصویب شده است. این اقدام برای کاهش اثرات ریسک خطرات چند گانه، توسعه نظام هشدار طوفان گرد وغبار و بهره برداری از شبکه های مشارکتی به منظور تقویت حمایت فنی در جایی کاربری دارد که به آن بیشترین نیاز احساس می شود.

اینجانب نظری بلند پروازانه برای “اپدیم” به منظور گسترش تلاش‌های همکاری و توسعه وسیع تر منطقه ای آن دارم. نخست کاهش نابرابری و جلوگیری از تخریب زیست محیطی که با رشد اقتصادی تصاعدی در منطقه ما همراه بوده است. تحلیل ما نشان می دهد سرمایه‌گذاری مورد نیاز در آسیا و اقیانوسیه برای توسعه پایدار دست یافتنی است. نیاز سرمایه گذاری کشورهای در حال توسعه رقمی افزون بر یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار در سال یا پنج درصد مجموع تولید ناخالص داخلی آن ها است.

در جمهوری اسلامی ایران برآورد سرمایه گذاری های مورد نیاز برای زیر ساخت های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی برابر با تقریبا یک درصد تولید ناخالص داخلی ایران در ۲۰۱۸ است. به علاوه سرمایه‌گذاری بیشتر برای آموزش و رویکردهای مردم محور در خصوص تاسیس جوامع و اقتصادهای تاب آور مورد نیاز خواهد بود. توسعه پایدار که رشد اقتصادی را متوازن می کند با نیاز به فراگیری اجتماعی و حفاظت محیط زیست برای تضمین ایرانی کامیاب در زمان حال و آینده ای پاک، بخشنده و ایمن برای کودکان مان ضروری است. سرمایه گذاری بر مردم همچنین سرمایه گذاری بر زمین، آب و هوا آینده را تضمین می کند. جمهوری اسلامی ایران ابزار و اراده دارد. در عین حال دوام برای دستیابی به این بلندپروازی مورد نیاز است و خانواده سازمان ملل متحد آماده است در بسیاری جهات در ماه ها و سال های آتی کمک کند.

*معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه

Email this page

نسخه مناسب چاپ