توضیح درباره کاسته‌شدن از صفحات روزنامه
به اطلاع خوانندگان ارجمند می‌رسانیم با توجه به تحریم‌های ظالمانه کشور و کمبود و گرانی شدید کاغذ، به خاطر کاستن از هزینه‌ها و همراهی با دولت جمهوری اسلامی در صرفه‌جویی ملی، تصمیم گرفتیم از امروز ۴ صفحه از صفحات لایی روزنامه بکاهیم. طبعاً تلاش خواهیم کرد با ارائه مطالب گزیده‌تر و کیفی‌تر تاثیر این کاهش را به حداقل ممکن برسانیم.

بدین‌ترتیب روزنامه اطلاعات از امروز در ۱۲ صفحه اصلی بعلاوه ۸ صفحه ضمیمه منتشر می‌‌شود.

«تحریریه اطلاعات»

Email this page

نسخه مناسب چاپ