تولید صنعتی ۳ دارو جدید برای سرطان های پرخطر
یک شرکت دانش بنیان موفق به راه اندازی خط تولید صنعتی ۳محصول دارویی پر خطر خوراکی شد که تأثیر زیادی در قیمت دارو دارد.

نیما سپهری، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان تولید کننده دارو به مهر گفت: در این شرکت محصولات دارویی مانند کپسول لنالیدوماید ۵، ۱۰، ۱۵و ۲۰میلی‌گرم، قرص روکش‌دار آبیراترون استات ۲۵۰میلی‌گرم، قرص روکش‌دار کپسیتابین ۵۰۰میلی‌گرم تولید می‌کنیم.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه خط تولید صنعتی محصولات پرخطر خوراکی این شرکت در سیمین دشت کرج احداث شده است، بیان کرد: ما برای احداث این خط تولید ۲۰۰میلیارد ریال تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت و به میزان ۲۰میلیارد ریال نیز سرمایه در گردش مطالبه کردیم. وی در ادامه با اشاره به محصولات تولیدی این شرکت گفت: اولین محصول این شرکت «کپسول لنالیدوماید» ۵، ۱۰، ۱۵و ۲۰میلی‌گرم است که در بیماران مبتلا به سرطان خون مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول ۶.۵درصد قیمت برند خارجی، قیمت دارد و طبق تأیید پزشکان و مطالعه انجام شده، کیفیتی مشابه با برند خارجی دارد. مدیرعامل این شرکت دانش بنیان بیان کرد: دومین محصول شرکت ما قرص روکش‌دار «آبیراترون استات» ۲۵۰میلی‌گرم است که مورد مصرف آن در سرطان پروستات بدخیم است. این محصول ۶۴درصد قیمت برند خارجی در داخل کشور قیمت دارد و مورد تأیید پزشکان داخلی است و با نمونه مشابه خارجی نیز قابل رقابت است. وی ادامه داد: سومین محصول این شرکت، قرص روکش‌دار «کپسیتابین »۵۰۰میلی‌گرم است که در سرطان «کولورکتال» و «سینه» مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو نیز که ۹۰درصد قیمت برند خارجی قیمت‌گذاری شده، هم کیفیتی مشابه با محصول خارجی دارد و هم مورد تأیید پزشکان ایرانی است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ