جذب ۴۸۰/۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۸
سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) اعلام کرد: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۸ افت ۳۰ درصدی داشته و به ۴۸۰ر۳ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش فارس، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر سال در سلسله گزارش‌های «سرمایه گذاری خارجی جهان» به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می‌کند. بر اساس گزارش «سرمایه‌گذاری خارجی جهان ۲۰۱۹»، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۸ به ۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار رسیده است.

میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۷ به ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۸ با کاهش ۶ر۳۰ درصدی مواجه شده است. این نهاد بین‌المللی در بخشی از گزارش قبلی خود آورده بود میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته که به علت مشارکت شرکت‌های خارجی در اکتشاف و تولید بخش نفت و گاز بوده است.ایران همچنین در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافته بود.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۸ در جهان ۱۲۹۷ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده است که سهم ایران از این میزان برابر با ۱۶ر۰ درصد شد و ایران جایگاه پنجاه و پنجم در میان کشورهای مورد بررسی را دارد که نسبت به گزارش سال قبل از آن ۱۰ پله نزول داشته جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۴۵ بود. کشورهای در حال توسعه بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در این سال جذب کرده‌اند؛ چنانکه سهم این کشورها از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان نزدیک به ۴ر۵۴ درصد برابر با ۷۰۶ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار بوده است. اقتصادهای درحال گذار هم حدود ۶ر۲ درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را در سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص دادند. کشورهای توسعه یافته هم ۵۵۶ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند که ۹ر۴۲ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان است.در این زمینه آمریکا با ۲۵۲ میلیارد دلار، چین با ۱۳۹ میلیارد دلار و هنگ‌کنگ با ۱۱۶ میلیارد دلار به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ