جهانگیری: قیمت گذاری خودرو باید در چارچوب سیاست‌های دولت باشد
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به این که مدیریت بازار خودرو باید با ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو انجام شود، تاکید کرد: قیمت گذاری خودرو باید در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در پاسخ نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی رویه قیمت‌های محصولات ایران‌خودرو و سایپابا تاکید بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست‌ نسبت به ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام کند.

جهانگیری ،همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست با تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت خودرو را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و همچنین افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند.‌وی همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد ضمن پیگیری اقدامات فوق، پاسخ نامه سازمان بازرسی کل کشور را هم ار‌ائه کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ