یادداشت‌های مطب
حدیث نفس
‏چیزهایی که ارزش دارند می‌مانند و بقیة آن‌ها که بی‌ارزشند، از میان می‌روند. هر آنچه را که ارزشمند بود، از خود به یادگار گذاشتم، مانند کتاب‌هایی که نوشته بودم. آهنگ‌هایی که ساخته بودم، تابلوهای نقاشی که خلق کرده بودم، شعر‌هایی که سروده بودم، اختراعات و اکتشافاتی که به ثبت رسانده بودم و پژوهش‌هایی که به سرانجام رسانده بودم و از همه مهمتر نام نیکی که از خود برجای گذاشته بودم. پس از مرگ الباقی یک مشت استخوان و رگ و ریشه‌های بی‌ارزش و یک سلسله غرایز حیوانی است که فقط شایستگی در خاک پوسیدن را دارند و خیلی زود از میان می‌روند.‏

دکتر عبدالحمید حسین‌نیا

ایمیل گفته ها و نوشته ها(ویژه خوانندگان) neveshteh@ettelaat.com

Email this page

نسخه مناسب چاپ