خرید بدون محدودیت ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد
صرافی بانک توسعه صادرات ارز حاصل از صادرات را که به شکل اسکناس توسط صادرکننده وارد می‌شود، بدون محدودیت به نرخ آزاد بازار خریداری و ما به ازای ریالی آن را نقدا پرداخت می‌کند.

علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تشریح برنامه‌های این بانک برای حمایت از صادرکنندگان گفت: ارائه تسهیلات به صادرکنندگان با نرخ‌های ترجیحی از محل منابع تلفیقی بانک و صندوق توسعه ملی با نرخ حدود ۵ر۱۴-۱۴ درصد و همچنین خریداری ارز حاصل از صادرات از صادرکنندگان به نرخ بازار در اولویت برنامه‌های بانک توسعه صادرات در سال رونق تولید قرار دارد. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، وی درباره وثائق تسهیلات تصریح کرد: اگر مشتریان بانک خوش حساب و از رتبه اعتباری مطلوبی برخوردار باشند، مشمول تخفیف و ترجیحاتی در وثائق از سوی بانک می شوند؛ قطعاً سابقه مثبت مشتری، بهترین وثیقه برای بانک است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ