خطر کوله پشتی غیراستاندارد برای بچه ها
 

کوله پشتی، کیف محبوب بچه‌های مدرسه ای است اما این کیف‌ها اگر درست انتخاب نشوند می‌توانند سلامت جسمی بچه‌ها را با خطر مواجه کنند. در واقع استفاده از کوله پشتی‌های غیراستاندارد یا نحوه استفاده نادرست از آن، با آسیب‌هایی مثل کمردرد، شانه درد، تغییر در شیوه صحیح راه رفتن، حتی تغییر در ضربان قلب همراه است و با توجه به آنکه دانش‌آموزان در سنین رشد قرار دارند، هرگونه آسیبی می‌تواند اثرات درازمدت بر سلامتی آنها داشته باشد.کوله پشتی مناسب، باید سبک باشد و دو بند برابر داشته باشد. به طوری که بتوان از سمت راست و چپ آن به طور مساوی استفاده کرد تا وزن بار آن روی دو شانه به یک اندازه تقسیم شود و فشار بیشتری به هیچ سمتی از شانه و کمر وارد نشود.

بندهای شانه ای کوله پشتی باید پهن باشد اما این دو بند کافی نیستند. کوله پشتی خوب، بندهای سینه ای و کمری دارد و در قسمت‌های مختلف آن (پشت و بندها) از اسفنج استفاده شده و برای حفظ ایمنی در هنگام تردد از نوارهای شبرنگ روی آن استفاده شده است.

همچنین بندهای کوله پشتی باید طوری تنظیم شوند که هنگام حرکت، کوله جابجا نشود.

بندهای شانه ای کوله پشتی باید به صورت متقارن تنظیم شوند یعنی یکی شل و یکی سفت نباشد. حتما از فرزندتان بخواهید بندهای سینه ای و کمری را ببندد تا کوله پشتی به صورت شل روی پشت قرار نگیرد.

استفاده از یک بند کوله پشتی دوبندی، یا استفاده از کوله‌های تک بندی و کوله پشتی‌هایی با بند نازک، باعث افزایش فشار وارده بر شانه‌ها و ستون مهره‌ها و ایجاد درد می‌شود. همچنین توصیه می‌شود دانش آموز به جای وسایل و دفترهای سنگین، از وسایل سبک تر و دفترهای با جلد کاغذی استفاده کند.بهتر است اشیای سنگین تر در قسمت عقب کوله و نزدیک به پشت، اشیای با وزن متوسط در قسمت میانی و اشیای سبک در جلوی کوله پشتی قرار بگیرند. وزن کوله پشتی با وسایل داخلش نباید بیشتر از ۱۰ درصد وزن بدن دانش آموز باشد. البته کوله پشتی‌های چرخ دار هم تنها در شرایطی توصیه می‌شوند که در تمام مسیر رفت و آمد و همچنین محیط مدرسه و خانه، نیازی به حمل دستی آن مثلاً از روی پله‌ها نباشد، چون این کوله‌ها وزن بالاتری نسبت به کوله‌های عادی دارند و چرخ و اسکلت مخصوص دسته آنها، در صورت قرار گرفتن روی شانه ها، به پشت و کمر کودک صدمه وارد می‌کند.

code

نسخه مناسب چاپ