دادستان بردسکن: مدیران باید پاسخگوی مردم باشند
بردسکن ـ خبرنگار اطلاعات: دادستان بردسکن تاکید کرد: نسبت به اموال عمومی باید توجه و اهمیت خاصی قائل شویم و کوچکترین تخلفی از مدیران پذیرفته نیست.‏
‏ احمد فرزانه در جلسه پیشگیری از وقوع جرم که با حضور فرماندار واعضای این ستاد برگزار شد، افزود: مدیران ما نباید از جواب دادن به ارباب رجوع ترسی داشته باشند و نمی‌شود ما مدیر باشیم و جوابی به مردم ندهیم.‏
‏وی گفت: دستگاه قضا مرکز تصمیم‌گیری در شهرستان است و اگر کم‌کاری صورت گیرد، به شهروندان لطمه وارد می‌شود.‏دادستان بردسکن در ادامه با بیان اینکه سیل اخیر در شهرستان جدا از این که نعمت‌های زیادی در برداشت اما خسارات فراوانی هم به بار آورد، افزود: در دعاوی اموال عمومی ادارات باید به قانون اساسی به عنوان سند کشور توجه داشته باشیم.‏
‏ وی ادامه داد: در آماری که از استان خراسان رضوی اعلام شده است، در حوزه بردسکن در کاهش ورودی پرونده‌ها ۳ درصد کاهش داشته‌ایم، لذا با توجه به جمعیت شهرستان باز هم ورودی پرونده‌ها به دادگستری زیاد است.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ