دادستان تهران: برای مبارزه با مفسدان اقتصادی، خط قرمزی نداریم
سرویس خبر:‌ دادستان تهران گفت: مفسدان اقتصادی بدانند که ما به عنوان خط مقدم مبارزه هیچ خط قرمزی را برای خود متصور نیستیم.‏
علی‌القاصی مهر پس از بازدید ازدادسرای پولی و بانکی درجلسه‌ای گفت: امروز چشم امید مردم در مبارزه با فساد به قوه قضائیه است و هیچ حاشیه امن یا ملاحظه‌ای در این مبارزه برای مفسدان وجود ندارد.‏
وی تاکید کرد: دادسرای تهران تمام‌قد در آرایش جنگی برای مبارزه با فساد است.‏
دادستان تهران از حجم بالای پرونده‌های مطروح در دادسرا انتقاد و اضافه کرد: با مدیریت پرونده‌ها همراه با سرعت و دقت مضاعف نسبت به احقاق حقوق اقدام شود، چرا که به نتیجه رسیدن این پرونده‌ها در زمان مناسب سبب مبارزه موثر در فساد اقتصادی خواهد شد.‏
القاصی مهر گفت: برخورد با فساد هزینه دارد، به خصوص در جایی که طرف مقابل آن صاحبان ثروت و قدرت باشند، و دادستانی در این گونه موارد با جدیت و قاطعیت فرد مفسد و مرتبط با کانال‌های قدرت را به تیغ عدالت خواهد سپرد.‏‏ ‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ