دارایی‌های خارجی نظام بانکی ۱۳درصد افزایش یافت
میزان دارایی‌های خارجی نظام بانکی کشور در پایان خرداد سال ۹۸ به ۹هزار و ۲۴۵هزار میلیارد ریال رسید که رشد ۱۳درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.

بررسی وضعیت دارایی خارجی شبکه بانکی کشور نشان‌دهنده افزایش آن در سال‌های اخیر بوده است.

جدیدترین آمار بانک مرکزی هم از این رشد حکایت دارد به طوری که ارزش دارایی‌های خارجی شبکه بانکی در خرداد ۹۷ حدود ۸ هزار و ۱۸۸هزار میلیارد ریال بوده که در پایان سال ۹۷به ۹هزار و ۱۷۱هزار میلیارد ریال رسید.

دارایی‌های خارجی شامل بانک مرکزی و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی است و شعبه‌های خارجی بانک‌های تجاری را در بر نمی‌گیرد.

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم در خرداد سال ۹۸ به مبلغ ۴هزار و ۵۲۷هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به خرداد سال ۹۷کاهش ۵ر۱ درصدی داشته است.

میزان دارایی‌های خارجی در خرداد ۹۷حدود ۴هزار و ۵۹۴هزار میلیارد ریال و در پایان سال ۹۷معادل ۴هزار و ۶۵۱هزار میلیارد ریال بوده است.

نسخه مناسب چاپ