دولت برنامه‌ای برای تقسیمات جدید استانی ندارد
سرویس شهرستانها : مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای ایجاد استان‌های جدید در کشور ندارد.‏

‏سعید جلالی با اشاره به مطالب مطرح شده در خصوص ایجاد استان‌های جدید در کشور و از جمله در لارستان استان فارس افزود: تقسیمات کشوری بر پایه بررسی‌های کارشناسی و مطالعات هدفمند انجام می‌شود و قطعا مبحث مهمی مانند تاسیس استان‌های جدید نیازمند تامل بیشتر و انجام کارشناسی‌های دقیق‌تر است. با وجود اهمیت و حساسیت این موضوع، گاهی مشاهده می‌شود که تقسیمات کشوری از سوی برخی از افراد و گروه‌ها به یک اقدام سیاسی بدل می‌شود که در این زمینه بین دولت و وزارت کشور دوگانگی وجود ندارد و صدور دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر ایجاد استان جدید در فارس، تکذیب می‌شود.وی افزود: در مجموع می‌توان گفت که اساسا هیچ پروژه‌ای مبنی بر شکل‌گیری استان‌های جدید در کشور در دستور کار دولت قرار ندارد که از نشانه‌های آن می‌توان به تصمیم دولت بر رد طرح ایجاد استان اصفهان شمالی اشاره کرد که توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد و در بقیه موارد نیز خلاف این رویه در دولت دیده نشده است. ‏

وی درباره احتمال تاسیس استان‌های جدید در آینده گفت: تقسیمات کشوری یک امر پویا است و امکان دارد در آینده با لحاظ‌کردن جمعیت و بر اساس سایر شاخص‌ها، تصمیم دیگری اتخاذ شود، اما اینک هیچ تصمیمی در کشور در خصوص ایجاد استان‌های‌ جدید وجود ندارد. البته این که درخواست‌هایی از دولت یا دیگر قوا به وزارت کشور ارجاع شود، امری طبیعی است و دلیلی بر کوتاهی وزارت کشور در این زمینه نیست.

جلالی افزود: انتظار می‌رود نخبگان با بیان و قلم خود ذهن و روان جامعه را آشفته نکنند و از مردم هم استدعا دارم اخبار مربوط به تقسیمات کشوری را صرفا از مراجع آن دریافت دارند.

نسخه مناسب چاپ