دولت پاکستان فرمان مصادره اموال گروه‌های تروریستی را صادر کرد
سرویس خارجی: دولت پاکستان دستور مصادره و ضبط اموال و املاک گروه‌های تروریستی ممنوع‌الفعالیت در این کشور را صادر کرد.‌دولت پاکستان دستور داد، اموال و املاک گروه‌هایی که در لیست سیاه تروریسم بین المللی قرار دارند، مصادره شود.‌طبق دستور دولت پاکستان، این قانون برای گروه‌های ممنوع الفعالیت داخلی نیز اجرا می‌شود وتمامی گروه‌های مذهبی باید املاک و اموال دقیق خود را ثبت کنند تا با متخلفین برخورد شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ