دیدار پمپئو با مهاجران ونزوئلایی با هدف تحریک علیه دولت مادورو
 

وزیر خارجه آمریکا در سفر به کلمبیا با مهاجران ونزوئلایی در منطقه مرزی کوکوتا در کلمبیا دیدار کرد تا بدین وسیله آنها را علیه دولت مادورو تحریک کند. مایک پمپئو، همراه با ایوان دوکو، رئیس جمهوری کلمبیا به مرکز مهاجران در شهر مرزی کوکوتا در کلمبیا رفت و با مهاجران ونزوئلایی که در این شهر مرزی ساکن هستند، دیدار کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ