رئیس کمیسیون خارجی مجلس فرانسه به ایران می‌آید
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی فرانسه به زودی به تهران سفر خواهد کرد.

‌خانم «ماری دوسارنز» رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی فرانسه در این سفر خود با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد.

بهرام قاسمی سفیر ایران در پاریس در آستانه سفر این مقام فرانسوی گفت: ‏ دیپلماسی پارلمانی، موثرترین روش برای افزایش تعامل و ایجاد فضای درک، تفاهم و شناخت هر چه بیشتر میان ملت‌های برخوردار از دموکراسی، توسعه سیاسی و نهاد پارلمان بر آمده از آرای مردم است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ