ریز پرداختی های فدراسیون به کی روش اعلام شد
 

رئیس فدراسیون فوتبال ریز رقم های پرداختی به سرمربی پیشین تیم ملی را اعلام کرد.به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در تشریح رقم هایی که تاکنون به خاطر بدهی های فدراسیون به کی روش پرداخت شده است، گفت: سه قسط کی روش پرداخت شده و فکر می کنم قسط آخر هم داده شده باشد.

می دانم که یک ۱۵۲، یک ۳۰۰ و یک ۲۰۰ هزار دلار پرداخت کردیم و قسط آخرش هم پرداخت خواهد شد. دو طرف شکایت هایی داشتیم که باید دید چه می شود.رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: مبالغی که گفتم از طلب ۹۰۰ هزار دلاری کی روش پرداخت شده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ