توصیه عاشقانه
سؤالات نجات بخش
 

شاید فکر کنید آنقدر شریک زندگی‌تان را می‌شناسید که دهان باز نکرده همه افکارش را خوانده‌اید و قدم برنداشته، مقصدش را دیده اید.

اما واقعیت این است که ذهن خطاکار ما انسان‌ها در هر لحظه ممکن است آنچه را که خودش تصور می‌کند، از گفته‌ها و رفتارهای طرف مقابل برداشت کند.

این پیشگویی‌ها و ذهن خوانی‌ها آفت هر رابطه‌ای است و می‌تواند زندگی مشترک شما را با بحران مواجه کند. برای درک کامل طرف مقابل، باید حرف بزنید. هر جا که لازم شد و هر جا که احساس ابهام کردید از همسرتان سؤال بپرسید.

این کار نه تنها ذهن شما را از خطا دور می‌کند، بلکه به همسرتان امکان می‌دهد تا شروع کننده گفتگو باشد، گفتگویی که سوپاپ اطمینان رابطه است و شما را به یکدیگر نزدیک می‌کند و از انباشته شدن حرف‌ها و نظرها و انفجار ناگهانی شان نجات می‌دهد.

فقط دقت کنید سوالاتی که می‌پرسید به موضوع گفتگویتان مربوط باشد تا به درک بیشتر کمک کند. در غیراین صورت سوالات شما جنبه بازجویی و اتهام زدن می‌گیرد. ‏

code

نسخه مناسب چاپ