ساخت حوضچه بتنی ذخیره آب فضای سبز ‏
‏ شهرری ـ خبرنگار اطلاعات: عملیات ساخت حوضچه بتنی ذخیره آب فضای سبز شهر کهریزک در دستور کار واحد فنی و عمران شهرداری کهریزک قرار گرفت.
ناصر مصیبی مسئول واحد فنی و عمران شهرداری کهریزک با اعلام این خبر گفت: این پروژه عمرانی ظرفیت ذخیره ۱۸۵ هزار لیتر آب را دارد که با بهره برداری از این حوضچه آبیاری بخش قابل توجهی از فضای سبز شهر را تامین‌می کند.وی افزود: در این پروژه عمرانی ۲۵۰ متر مکعب خاکبرداری انجام شده و جهت ساخت دیواره حوضچه حدود ۳۰ سانتی‌متر بتن ریزی شده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ