سازمان جهانی بهداشت درباره مرگ میلیون‌ها کودک یمنی هشدار داد
 

سازمان جهانی بهداشت در بیانیه ای هشدار داد که کاهش کمک‌های مالی، جان میلیون‌ها کودک در یمن را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری «آناتولی» ترکیه، سازمان جهانی بهداشت در بیانیه خود افزود: کاهش کمک‌های مالی ، مانع ارائه خدمات مطلوب برای نجات جان یمنی ها به ویژه کودکان این کشور شده است. این نهاد بین المللی در ادامه بر لزوم پایبندی و انجام تعهدات کشورها برای نجات جان مردم یمن تاکید کرد.

نسخه مناسب چاپ