ساماندهی حاشیه رودخانه کرج ‏
کرج ـ خبرنگار اطلاعات: رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت:از روند اجرای عملیات مناسب سازی و بستر سازی و ایجاد پیاده راه حاشیه شرقی رودخانه کرج بازدید کردیم واز نزدیک در جریان کم و کیف اجرا و روند پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفتیم و اکنون عملیات مناسب سازی و بستر سازی و ایجاد پیاده راه حاشیه شرقی رودخانه کرج حد فاصل اتوبان تا پل حامی با جدیت در دستور کار سازمان قرار گرفته است.‏

پیمان بضاعتی پور در حاشیه بازدید از پروژه ساماندهی رودخانه کرج افزود: پیش بینی می‌شود فاز اول این پروژه به طول ۶۰۰ متر تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ