سخنگوی دولت: علت نابودی محیط زیست فشار‌های سیاسی است
یکی از دلایل نابودی محیط زیست، نبود آمایش ناشی از فشار‌های سیاسی در احداث کارخانه‌ها است.
این مطلب را دکترعلی ربیعی سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری سمن ها، سرمایه اجتماعی و نظام تدبیر آب و انرژی که در وزارت نیرو برگزار شد، اعلام کرد و افزود: فشار‌های سیاسی باعث شده که تاکنون صنایع در مکان‌هایی احداث شود که باعث بیشترین صدمه محیط زیستی می‌شود.
وی با اشاره به چاه‌های غیرمجاز در ایران گفت: وقتی گفته می‌شود حدود ۴۷۰ هزار حلقه چاه مجاز و حدود ۳۲۰ هزار حلقه غیرمجاز داریم که سالی ۱۳ تا ۱۴ هزار حلقه مسدود می‌شود، یعنی نزدیک به ۲۰ تا ۲۲ سال زمان می‌برد تا همه چاه‌های غیرمجاز کشور مسدود شوند؛ اما این مساله علاوه بر ابعاد زیست‌محیطی، ابعاد معیشتی هم دارد.
سخنگوی دولت گفت: فشار بر آب و خاک و از دست رفتن محیط زیست سالم می‌تواند آثار غیرقابل جبرانی را به جای بگذارد که من از این پیامدها به عنوان مرگ خاموش یاد می‌کنم، زیرا محیط زیست با فقر، معیشت مردم و میزان رضایت یا نارضایتی مردم ارتباط مستقیم دارد.
دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو هم به خبرنگاران گفت:همکاری با مدیران صنعت، استفاده از ظرفیت سمن‌ها در تعدیل اظهار نظر‌های غیر کارشناسی و شفافیت و انتقال متقابل اطلاعات و همکاری با سمن‌ها برای اشتراک گذاری دانش مدیریت منابع آبی است.
وزیر نیرو گفت: دانش مدیریت منابع آبی در حال حاضر در کشور ما تجمیع نشده و برای تجمیع مهم‌ترین بخش آن یعنی بخش تجربی نیاز به همکاری متقابل وزارت نیرو و نهاد‌های مردمی در این حوزه
است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ