سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان منصوب شد
همدان ـ خبرنگار اطلاعات: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، دکتر رشید حیدری مقدم را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان منصوب کرد.

دکتر نمکی همچنین از خدمات دکتر حبیب الله موسوی بهار در طول دوران تصدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی همدان قدردانی کرد.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ