سنای آمریکا طرح محدودیت فروش سلاح به عربستان را تصویب کرد
سرویس خارجی: کمیته روابط خارجی سنای آمریکا لایحه‌ای را به تصویب رساند که اختیارات رئیس جمهوری را برای تایید فروش اضطراری سلاح بدون بررسی کنگره به کشورهای خارجی از جمله عربستان محدود می‌کند.‌نمایندگان «سنا» لایحه و طرح « فوریت‌های نادرست در مورد عربستان» را با هدف محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری آمریکا برای فروش اضطراری سلاح به کشورهای خارجی از جمله عربستان بدون بررسی کنگره با رای قاطع تصویب کردند.این لایحه به نام «فوریت‌های نادرست در مورد عربستان» در واقع واکنشی به تصمیم اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای استفاده از قانون «فوریت قانون کنترل صادرات تسلیحات» است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ