سندرز: در عربستان حکومتی «وحشی»‌ حاکم است
سرویس خارجی: «برنی سندرز»، سناتور برجسته دموکرات آمریکایی از حکومت عربستان به عنوان« حکومتی وحشی » یاد کرد و دولت ترامپ را به دلیل حمایت از رژیم سعودی به باد انتقاد گرفت.‌«برنی سندرز» در نشست «جامعه اسلامی آمریکای شمالی» (ISNA) ‌ گفت: در عربستان ، حکومتی «وحشی» بر سر کار است و ما نباید از آن حمایت کنیم. وی افزود: مردم یمن نیاز به کمک های بشر دوستانه دارند و به بمب ها و ویرانی های بیشتر نیازی ندارند.

نسخه مناسب چاپ