سید عمار حکیم: در برابر فشار‌های آمریکا علیه ایران بی‌تفاوت نمی‌مانیم
سرویس خارجی: رهبر جریان حکمت ملی عراق در خطبه‌های نماز عید سعید فطر تصریح کرد: دربرابر سیاست های یکجانبه آمریکا علیه ملت مسلمان و برادرمان ایران، بی طرف نمی‌مانیم و آن ها را محکوم می‌کنیم.

سید عمار حکیم در سخنانی با تاکید بر اینکه عراق به حکم موقعیت ژئوپلتیک اثرگذارش در قلب نزاع ایران و آمریکا جا دارد و باید نقشی پیش رو در حل بحران‌های منطقه‌ای بر عهده بگیرد، اظهار داشت: باید مبنای فعالیت ما سیاست ملی و مستقل خودمان که مبتنی بر منافع عالی عراق است باشد، ما منافع و امنیت ملی خدمان را داریم و اگر هدف همه کشورهای منطقه ثبات و حفظ امنیت و صلح در آن باشد، منافع و امنیت ملی همه کشورها در آن به هم می‌رسد. وی تصریح کرد: به روشنی می‌گوییم که دربرابر اقدامات ضد ایرانی از جمله تحریم یکجانبه آمریکا علیه ملت مسلمان و برادرمان در ایران بی طرف نمی‌مانیم و آن را محکوم می‌کنیم، به‌خصوص که ما بیش از هر ملت دیگری طعم تلخ تحریم را در دهه ۱۹۹۰ چشیده‌ایم. همزمان، «کریم المحمداوی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز در سخنانی تأکید کرد: ایران این حق را دارد که در صورت هرگونه تهدید از سوی آمریکا، پایگاه های این کشور در عراق را هدف قرار دهد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ