یافته‌های روانشناسی
شباهت وسواسی‌ها با معتادان!‏
 

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد دو اختلال وسواسی جبری و مصرف مواد از نظر میزان بالای اضطراب، نگرانی و عدم تحملِ بلاتکلیفی شبیه هم هستند‎.‎‏ اختلال وسواسی جبری، یک اختلال عصب روانشناختی است که به دشواری می‌توان آن را درمان کرد. اعتیاد نیز همچون وسواس، نوعی رفتار اجباری بدون کنترل است.

محققان ایرانی ۱۲۰ فرد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و ۱۲۰ نفر با اختلال مصرف مواد را بررسی کرده و دریافتند مبتلایان به اختلال وسواسی جبری و افراد با اختلال مصرف مواد در مقایسه با افراد بهنجار سطوح بالاتری از اضطراب، نگرانی و عدم تحمل بلاتکلیفی را تجربه می‌کنند. اضطراب و نگرانی، ویژگی اصلی این اختلالات است‎.‎

همچنین تحقیقات نشان داد حدود ۲۴ درصد از افرادی که اضطراب و نگرانی را تجربه می‌کنند تجربه مصرف یک ماده مخدر را هم دارند. به صورتی که با بهبود یکی از این اختلالات، اختلال اضطرابی همراه نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین اضطراب باید زمینه مشترکی بین این دو اختلال باشد‎.

code

Email this page

نسخه مناسب چاپ