شرایط بخشش غیبت اولیه سربازان در حال خدمت
سرویس خبر: مشمولان غایبی که به خدمت سربازی اعزام می‌شوند، درصورتی که در سوابق خدمتی آنان حسن خلق، و جدیت توسط فرماندهان تایید شود، دو سوم اضافه خدمت آنان بخشیده می‌شود.

سرهنگ سید مهدی تقوی اظهار داشت: برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان در صورت ارسال نکردن به‌موقع مدارک اعزام به خدمت یا مراجعه نکردن به موقع در تاریخ اعزام مشخص شده، غایب محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان تا ۳ ماه باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان بیشتر از ۳ ماه باشد به ۶ ماه اضافه خدمت تنبیه می‌شوند و همچنین مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان بیش از یک سال باشد، علاوه بر ۶ ماه اضافه خدمت، فراری نیز محسوب شده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

او اضافه کرد: مشمولان غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضع خدمت خود اقدام نکرده‌اند با محدودیت‌های اجتماعی از جمله نداشتن امکان ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی، برخوردار نشدن از معافیت کفالت، ممنوعیت خروج از کشور و… مواجه می‌شوند بنابراین باید وضع خدمتی خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰ مشخص کنند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ