شعر و تاریخ و هنر در «جنگ هنر مس»
س٫م.رضوی
 

دیدن و ورق‌زدن نشریه‌ «جُِنگِ هنرِ مس» که البته با حمایت روابط عمومی مجتمع عظیم و بزرگ و ملّی مس در سرچشمة کرمان، امکان چاپ و انتشار یافته، واقعه‌ای خوشایند به نظر می‌رسد.

«جنگ هنر مس» یک فصلنامه است و دوازدهمین شمارة آن با موضوعات و اشعار متنوع به چاپ رسیده و بر جلد آن نام یکی از مفاخر معاصر کرمان، جناب استاد و کارآفرین و محقق فقید، عبدالحسین صنعتی‌زادة کرمانی، به چشم می‌آید. اتفاقاً یک نوشتة منتشر نشده از او دربارة سیل هم هست و چند مطلب دیگر از وی یا دربارة‌ زندگی و کارها و فعالیت‌های قلمی و اجتماعی و فرهنگی آن مرد بزرگوار. یک بخشی از مطالب کتاب دربارة‌ تاریخ است و بقیه اختصاص به شعر و هنر دارد. در بخش تاریخی، گفتگویی با مجید تفرشی دربارة اسناد فراوان کنسولگری انگلیس در لندن و هزاران سند ناخوانده در آن نهاد کنسولی به چاپ رسیده و دو سه مقاله جالب، که نشان می‌دهد برخی از سیاستگران نامدار بریتانیایی مثل سِر پرسی سایکس و دیوید لاکهارت و خانواده و همکارانشان در دوران قاجار، به‌ویژه در عهد حکمرانی فرمانفرما بر صفحات مرکزی ایران، چه کارها می‌کرده و چه علایقی داشته‌اند.

در این شماره علاوه بر مطالب بالا، به اشعار و سبک سرایش مرحومه طاهرة صفارزاده، بانوی شاعرة معاصر هم پرداخته و مقاله‌‌ای دربارة افضل‌الدین محمود کرمانی، شاعر کلاسیک سدة هفتم هجری و خاندانش و نمونه شعرهایش به چاپ رسیده که بسیار خواندنی است. دربارة شعرای سیرجان و نمونه‌های معاصر شعر ایشان و جدّی‌بودن و افق‌های ادبی این شهر و نهایتاً گزارش و مطالبی دربارة‌ هنرهای تجسّمی در بخش آخر همگی خوب و خواندنی‌اند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ