شهدا، اسطوره‌های دیانت، انسانیت و سیاست
وقتی به خیابان نگاه می‌کنم، چهره‌هایی با دیدگاه‌های بسیار متفاوت می‌بینم، انسان‌هایی که هر کدام به دنبال کار خود هستند و توجهی به اطراف خود ندارند، در شلوغی‌های این خیابان از انسانیت کمتر خبری است و حتی مورچگان هم به دنبال بقای خود هستند و با این حال گاهی خود را فدای اجتماع می‌کنند، اما در جامعه انسانی ما متأسفانه اکثریت به دنبال منافع شخصی هستند، چه سخت است انسان اشرف مخلوقات به جای اندکی تفکر صرفاً راه منافع شخصی‌اش را در پیش بگیرد و برود.

چه سخت است دیدن مشکلات کارگران و کارهای سخت و طاقت‌فرسای آنان با حقوقی اندک، تحقیر فرزند کارگر در مدرسه یا نگاه به خانه کوچک فقیرانه او و یا خجالت پدر و بسیاری از دیگر مشکلاتی که فقط به امید روزهای بهتر می‌گذرد.

اما در همین اوضاع کسانی بدون ماسک سیاسی به چهره زدن، در حال تلاش برای جامعه خود هستند و حتی جان‌شان را فدای اجتماع می‌کنند. شهدایی که هرکدامشان یک اسطوره دیانت و انسانیت و سیاست بودند. که خود را فدای ارزش‌ها کردند. این عزیزان به پیروی از رهبر و مولایشان امام حسین(ع) که جان خود را فدای ارزش‌های اجتماعی و حیات دین کرد، سلاح برداشتند و در برابر نیروهای اهریمنی ایستادند و نگذاشتند که ما و ارزش‌هایمان زمین بخوریم.

علی‌هاشمی زاده راویزی ـ رفسنجان

نسخه مناسب چاپ