شهریه مهدکودک‌ها ۲۹درصد افزایش یافت
مدیرکل بهزیستی استان تهران از تصویب افزایش ۲۹ درصدی شهریه مهدکودک ها خبر داد و گفت: بر اجرای این قانون نظارت و به گزارش‌های تخلف به صورت دقیق رسیدگی خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، داریوش بیات نژاد با بیان این که تا پیش از تصویب این نرخ، شهریه مهدکودک ها بر اساس نرخ سال ۱۳۹۷ اخذ می شد، گفت: مقرر شد کارگروهی تخصصی هزینه‌های مهدکودک ها را بررسی کند و بر اساس آن در سطح ملی پیشنهاد افزایش شهریه مهدهای کودک بیان شود.‌

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به تفاوت قیمت تمام شده برای مهدکودک ها و شهریه ای که اخذ می‌شود، گفت: قیمت‌های تعیین شده واقعی نیستند بنابراین ما اصرار بر واقعی شدن شهریه‌ها داریم تا نقش نظارتی خود را بهتر اعمال کنیم اما در مقایسه با تمامی اصناف کمترین تخلف در کار مهدهای کودک وجود دارد ولی برای کاهش این حداقل‌ها هم نیازمند واقعی شدن قیمت‌ها

هستیم.‌‌وی تاکید کرد: با وجود تصویب افزایش قیمت ۲۹ درصدی، باز هم رقم شهریه مهدکودک ها واقعی نیست و ممکن است شاهد بروز برخی تخلفات باشیم، اما قطعاً با هر گونه تخلف برخورد خواهیم کرد. ما نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کرده‌ایم و از آن عدول نخواهیم کرد.‌

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران هم در این باره گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، قیمت تعیین شده برای شهریه مهدهای کودک با قیمت‌های واقعی تفاوت زیادی دارد به‌شکلی که برای مهدهای کودک در منطقه یک شمیرانات هزینه نگهداری حدود یک میلیون و ۷۰هزار تومان و برای شهرستان‌های استان تهران حدود ۷۴۹تومان است اما در حال حاضر قیمت اخذ شده ۱۷۷هزار تومان است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ