صادرات مواد خام معدنی مشمول عوارض شد
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: از اول مهر امسال صادرات مواد معدنی خام مشمول عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت صنعت، معدن و تجارت، جعفر سرقینی اظهار داشت: این اقدام با تصویب کارگروه موضوع بند یک دستورالعمل مدیریت صادرات و در رابطه با حمایت از تولید داخل اتخاذ شده است. وی با اشاره به اینکه صادرات کنسانتره و گندله سنگ آهن هم مشمول عوارض ۲۵ درصدی خواهد بود، گفت: این تصمیم به منظور جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر اجرایی می شود.

نسخه مناسب چاپ