صدور مجوز ایجاد آب شیرین‌کن در صنایع غرب بندرعباس ممنوع است
بندرعباس ـ خبرنگار اطلاعات: استاندار هرمزگان گفت: مجوز آب شیرین‌کن‌های صنایع غرب بندرعباس که تاکنون راه‌اندازی نشده اند، لغو می‌شود تا این صنایع از پساب تصفیه شده فاضلاب بندرعباس
استفاده کنند.
فریدون همتی در نشست شورای حفاظت منابع آب هرمزگان افزود: صدور هرگونه مجوز جدید ساخت آب شیرین‌کن برای استفاده در صنایع غرب بندرعباس نیز ممنوع است مگر در صورتی که پساب تصفیه شده فاضلاب بندرعباس پاسخگوی نیاز نباشد، به صورت محدود از آب شیرین کن‌ها استفاده ‌شود.رئیس شورای حفاظت منابع آب هرمزگان، همچنین با اشاره به ظرفیت مهم آب شیرین‌کن یک میلیون متر مکعبی غرب بندرعباس برای تامین آب شهرستان‌های بندرعباس و بندر خمیر گفت: شرکت آب و فاضلاب استان به منظور استفاده مطلوب شهر‌ها و روستا‌های در مسیر خط لوله انتقال این آب شیرین کن، باید ظرف۱۰ روز آینده برنامه‌ریزی و طراحی مناسبی انجام دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان نیز در این نشست گفت: استان هرمزگان برنامه مدونی در حوزه سازگاری خود با کمبود آب دارد و اولین استانی است که این برنامه را به کارگروه سازگاری ملی ارائه کرد.
هوشنگ ملایی افزود: دشت رودان بیشترین افت سطح آب در استان را دارد که البته در این دشت و دشت حاجی‌آباد مطالعاتی برای مقابله با افت سطح آب انجام گرفته است.
تخصیص آب سد چگین به دشت بارق در جاسک و دشت پلپلک در بشاگرد، شروع عملیات سد شریفی و تحویل تصیفه فاضلاب شهرستان خمیر به شهرداری از دیگر مصوبات شورای حفاظت منابع آب هرمزگان بود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ