صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ایجاد می شود
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بعد از ۱۶ سال شروع به کار می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: با پیگیری وزیر اقتصاد و بیمه مرکزی بعد از ۱۶سال و با توجه به حادثه‌خیز بودن کشورمان، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تأسیس و کار خود را با راهبری بیمه مرکزی برای خدمت رسانی به مردم شروع خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی افزود: درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع اهمیت بیمه حوادث طبیعی وضرورت انجام همگانی آن مورد تأکید قرار گرفت. این موضوع برای من از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که از ۱۶ سال پیش دنبال تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بودم.

وی ادامه داد: در دور اول مسئولیتم دربیمه مرکزی در سال ۸۲ موضوع تشکیل صندوق را به صورت لایحه به دولت وقت ارائه کردیم. لایحه از آن سال دررفت وبرگشت بین بیمه، دولت و مجلس بود و تلاش مسئولین وقت بعد از من دربیمه مرکزی هم به نتیجه نهایی نرسید.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نهایتا در دور دوم مسئولیت من دربیمه مرکزی در سال ۹۶ به تصویب مجلس رسید، اما به خاطر ابهاماتی که شورای محترم نگهبان در مورد بارمالی آن مطرح کرد، به دولت اعاده شد و… اینک با مباحث انجام شده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطمئن شدم با پیگیری وزیر اقتصاد و بیمه مرکزی بعد از ۱۶سال و با توجه به حادثه خیز بودن کشورمان، این صندوق تأسیس وکار خود را با راهبری بیمه مرکزی برای خدمت رسانی به مردم شروع خواهد کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ