صور اسرافیل
افشین علا
 

خدا بزرگ‌تر است از مرام و مسلک‌ها

هم از ضعیف و قوی، هم بزرگ و کوچک‌ها

به خاک سمّ‌ ستور ملائکش نرسند

سران دهر به شلیک کل موشک‌ها

یقین به قدرت او کن اگرچه او را نیست

نه حاجتی به یقین و نه بیمی از شک‌ها

بزرگ تر به نظر می رسد از آنچه که هست

جهان، به خاطر این ذره بین عینک‌ها

به ارج و قرب رسیدن در این دو روزه ی عمر

شبیه بازی باد است و بادبادک‌ها

مباش تا که خدا هست، بنده ی زر و زور

مترس تا که خدا هست، از مترسک‌ها

رسد چو روز دمیدن به صور اسرافیل

رسانه‌های جهانند مثل سوتک‌ها

صفای گوشه نشینان نکته دان و خموش

کجا و رونق بازار این ملیجک‌ها؟

به دست خالی خویش و به دفتری از شعر

خوشیم و فارغ از این دفتریم و دستک‌ها

نسخه مناسب چاپ