طالبان و دولت افغانستان متعهد به‌ طرح نقشه راه صلح شدند
سرویس خارجی: طالبان و دولت افغانستان در پایان نشست بین الافغانی صلح در دوحه ،متعهد به تدوین نقشه راه صلح برای این کشور شدند.حدود ۷۰ شخصیت افغان به نمایندگی از طالبان، دولت، مخالفان و جامعه مدنی در پایان مذاکرات صلحی که در دوحه برگزار شد، به تنظیم طرح نقشه راه برای صلح متعهد شدند.براساس توافق ایجاد اعتماد به دست آمده بین طالبان و مقام‌های افغان، این گروه شبه نظامی به اماکن عمومی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها و بازارها حمله نمی‌کند.‌همچنین براساس نقشه راه ارائه شده در دوحه، دو طرف بر سر تضمین امنیت نهادهای دولتی نظیر مدارس، حوزه‌های دینی، بیمارستان‌ها، بازارها، مکان‌های ذخیره آب و سایر مکان‌های عمومی توافق کردند ومتعهد شدند که به شرافت مردم، زندگی و اموالشان احترام گذاشته و از آنها حفاظت کنند و تلفات غیرنظامیان را به صفر برسانند.یکی دیگر از اقدامات در راستای ایجاد اعتماد، مساله آزادی زندانیان ناتوان و سالخوردگان است. دو طرف همچنین بر تضمین حقوق زنان در چارچوب حقوق اسلامی نیز توافق کردند. در چنین شرایطی، ریاست جمهوری افغانستان کنفرانس دوحه را گامی بزرگ در مسیری درست به سمت صلح دانست.

Email this page

نسخه مناسب چاپ