ظریف:ثابت قدم خواهیم ماند
وزیر امورخارجه در پیامی‌با اشاره به این که شورای امنیت هرگز حمله شیمیایی صدام به مردم ما را محکوم نکرد، تاکید کرد: ما آن زمان، ثابت قدم ماندیم؛ اکنون هم خواهیم ماند.

به گزارش مهر، محمد جواد ظریف در صفحه توییترخود نوشت: در ۲۸ژوئن، ما سالگرد حمله دهشتناک شیمیایی به غیرنظامیان ایرانی در سردشت را گرامی‌می‌داریم. ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که دنیای غرب از صدام پشتیبانی و حتی وی را به تسلیحات شیمیایی مسلح کرد.وی در ادامه مطلب خود با تاکیدبر این که شورای امنیت هرگز حمله شیمیایی صدام به مردم ما را محکوم نکرد، آورده است: ما آن زمان، ثابت قدم ماندیم؛ اکنون هم خواهیم ماند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ