عقب ماندگی در واگذاری ها باید امسال جبران شود
 

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: امیدواریم هیات واگذاری ترتیبی اتخاذ کند که در طول سال ۹۸ سازمان خصوصی‌سازی، فعال باشد؛ چراکه هیات واگذاری باید مصوبه بدهد و سازمان خصوصی‌ سازی هم شش ماه عقب‌ماندگی نیمه دوم سال ۹۷ را جبران کند.

به گزارش پایگاه خبری سازمان خصوصی‌سازی، پوری حسینی گفت: باید بنگاه‌های دولتی تا سال ۱۳۹۳ واگذار می‌شد و هیات واگذاری سال ۱۳۹۴ تصویب کرد که هر بنگاهی که وجود دارد در لیست واگذاری‌ها قرار گیرد.رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: اگر کسانی بخواهند که بنگاه‌ها از واگذاری ها خارج شوند باید دولت، گروه‌بندی این بنگاه‌ها را تغییر دهد یا اگر نمی توان گروه آنها را از سه به یک تغییر داد باید دولت پیشنهاد دهد و مجلس تصویب کند که این شرکت ها دو تا سه سال واگذار نشود.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی می تواند برخی از بنگاه ها را برای مدتی معین از لیست واگذاری هاخارج کند یا هیات دولت، گروه بندی برخی از شرکت ها را تغییر دهد و چنانچه این اتفاق بیافتد شرکت ها از لیست واگذاری خارج می شود و این محل اختلاف نیست.پوری حسینی افزود: حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا بقیه شرکت هایی که در لیست واگذاری ها قرار دارند واگذار می شوند؟پارسال ۶۰۰ شرکت در لیست واگذاری بود که فقط ۵۰ شرکت یا واگذار یا از لیست واگذاری ها خارج شد اگر با این وضع ادامه دهیم ۱۱ سال زمان نیاز است که بقیه شرکت ها واگذار شوند.

که این آمار جالبی نیست.وی گفت: روال عادی این است که همه در لیست واگذاری باشند و امیدواریم هیات واگذاری ترتیبی اتخاذ کند که در طول سال ۹۸ سازمان خصوصی سازی، فعال باشد و عقب ماندگی نیمه دوم سال ۹۷ جبران شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ