«علی باباجان» از پایه گذاران حزب «آ.ک» ترکیه از این تشکل سیاسی خارج شد
سرویس خارجی:علی باباجان، از پایه‌گذاران حزب عدالت و توسعه ترکیه به دلیل اختلافات خود با این حزب ، رسما از این تشکل سیاسی خارج شد.‌علی باباجان، به دلیل اختلافات عمیق ‌ خود با مسیر حرکت حزب عدالت و توسعه ترکیه ، کناره‌گیری خود را از این حزب اعلام کرد.باباجان در نامه استعفایش نوشت: ترکیه امروز نیاز دارد که تلاش‌های جدیدی برای آینده‌اش شروع کند و من و بسیاری از دوستانم برای چنین تلاشی یک مسئولیت بزرگ و تاریخی احساس می‌کنیم. ‌ درچنین شرایطی،دولت ترکیه دستور بازداشت ۱۷۶ نظامی این کشور را به خاطرارتباط با کودتای نافرجام۲۰۱۶ صادر کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ