فراخوان وزارت بهداشت برای ایجاد دفاتر خدمات سلامت
رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه اقدامات مؤثر دفاتر خدمات سلامت به عنوان ارائه دهنده خدمات در بخش خصوصی از مؤلفه های مهم در ارتقای وضعیت بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی است، گفت: وزارت بهداشت در جهت افزایش تعداد دفاتر خدمات سلامت در کشور در نظر دارد فراخوان کشوری برگزار کند.

به گزارش ایسنا، دکتر احمد جنیدی ارائه هر چه بهتر خدمات بهداشتی در سطح جامعه و افزایش نظارت‌های بهداشتی را از وظایف مهم وزارت بهداشت دانست و گفت: در حال حاضر، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بر وضعیت بهداشتی بیش از دو میلیون واحد صنفی در سطح کشور نظارت دارد و در همین راستا جهت ارتقای وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و افزایش ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه و با استناد به تبصره ۳قانون اصلاح ماده ۱۳قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مواد ۲۴، ۲۵و ۴۱آیین نامه اجرایی ماده ۱۳قانون اصلاح مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوبه دولت، دفاتر خدمات سلامت ایجاد شد.‌وی افزود: دفاتر خدمات سلامت با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، بازدیدهای بهداشتی از واحدهای صنفی را افزایش داده و باعث ارتقای وضعیت بهداشت عمومی در جامعه می‌شوند و در کنار این مسائل اشتغال‌زایی نیز فراهم می‌شود.‌بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: اعتماد به بخش خصوصی با نظارت و برنامه‌ریزی درست می‌تواند موفقیت در نظارت‌های بهداشتی را چندین برابر کند و انتخاب افراد توانمند و با انگیزه مناسب می‌تواند در جهت نیل به اهداف تعیین شده کمک کننده باشد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ