کنگره بین المللی مشاهیر کرد فردا برگزار می‌شود
سرویس شهرستان‌ها:‌کنگره بین‌المللی مشاهیر کُرد از ۱۱ (‌فردا) تا ۱۳ تیر جاری در کردستان برگزار می‌شود و در این برنامه قرار است از شماری از مشاهیر کُرد و کسانی که در ارتباط با موضوع کُرد و کُردشناسی فعالیت کرده‌اند، مورد تجلیل قرار گیرند.‏بررسی آثار و تأثیرگذاری منطقه‌ای و جهانی مفاخر و مشاهیر کُرد، مفاخر و مشاهیر کرد و کارآفرینی در عصر جدید و نقش مفاخر و مشاهیر کرد در تحولات علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از جمله محورهای برگزاری این کنگره است.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ