مرا به خانه‌ام ببر
یک لاک پشت کوچولوی گوش قرمز آورد خانه. بعد از چند روز که مجبور بود آبش را تمیز نگه دارد، برایش خشکی درست کند تا ساعاتی در خشکی باشد و ساعاتی در آب، سر ساعت غذایش را بدهد، مراقب باشد لاکش نرم نشود، قارچ پوستی نگیرد، حیوان کوچک بی زبان مریض نشود و … خسته شد. به پدر و مادرش گفت نمی خواهمش. ببریم در استخر پارک رها کنیم و نمی‌دانست چه کار اشتباه و خطرناکی می‌کند.
***
خرگوش زیبا و بامزه‌ای بود. هرکس به خانه‌شان می‌آمد فوری خرگوشش را می‌آورد تا جلوی همه هویج و کاهو و جعفری بخورد و از او عکس بگیرند. بعد از مدتی فهمید خرگوش بیچاره به دلیل نداشتن بستر مناسب، تغذیه نامناسب و نگهداری نادرست و غیراصولی، بسیار بیمار و ناتوان شده است.
دلش سوخت اما توان درمان و نگهداری درست را نداشت. تصمیم گرفت ببرد در پارک رها کند و نمی‌دانست چه کار اشتباه و خطرناکی می‌کند.
***
پرنده را از پرنده فروشی خریده بودند. پرنده‌فروش‌گفته بود نادر و کمیاب است. زیستگاهش غرب ایران است ولی از بازار تهران خریده بودند. با خودش فکر کرد جای پرنده در قفس نیست.
آن را می‌خرم و آخر هفته که با خانواده رفتیم کوه، رهایش می‌کنیم تا بپرد و برای خودش آزاد زندگی کند و نمی‌دانست چه کار اشتباه و خطرناکی می‌کند.
اما چرا اشتباه؟ چرا خطرناک؟ برای کدام یک؟ حیوان یا انسان؟
چرا نباید حیوانات را جابجا کرد؟
حیواناتی که متعلق به حیات‌وحش هستند، هرکدام زیستگاه مخصوص به خود دارند. در شرایط خاصی از آب و هوا زندگی می‌کند. در چرخه طبیعی آن محدوده با سایر حیوانات و تنوع زیستی آنجا ارتباط دارند و اگر کسی حیوانی را که متعلق به جای دیگری است، بدون کنترل بیماری‌هایش و به عنوان یک مهمان ناخوانده در طبیعت و زیستگاه دیگری رها کند، هم آن حیوان در معرض خطر قرار می‌گیرد و ممکن است خیلی زود از بین برود هم ممکن است به طبیعت و حیوانات و گیاهان محلی که در آن رها شده است آسیب برساند.حیوانات، اسباب بازی نیستند. هیچ موجود زنده‌ای اسباب بازی نیست. خرید و فروش آنها، مثل قاچاق و خرید و فروش انسان، نادرست و غیر اخلاقی است.اگر دوست دارید از حیوانی نگهداری کنید حتما دقت کنید جزو حیوانات خانگی باشد نه از حیات وحش.
درباره شرایط نگهداری درست و اصولی آن، اطلاعات لازم را کسب کنید و بعد از این که مطمئن شدید می توانید آن شرایط را فراهم کنید، زیر نظر دامپزشک این کار را انجام دهید.
با هیچ موجود زنده‌ای نباید مثل اسباب بازی رفتار کنیم و هروقت از آن دلزده و خسته شدیم، هرجا رسیدیم رهایش کنیم.
اگر چنین تصمیمی دارید حتما با دامپزشک یا نزدیک ترین اداره محیط زیست تماس بگیرید و بخواهید راهنمایی و کمک تان کنند.
عشق به طبیعت را با آگاهی و دانایی همراه کنید تا محافظ و عاشق آگاه و واقعی باشید و از این عشق لذت ببرید.

code

نسخه مناسب چاپ