مشمولان غایب منتظر تمدید قانون جریمه نباشند
سرویس خبر:‌ معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا با تاکید بر این که مشمولان غایب هرچه سریعتر برای تعیین تکلیف وضع خدمتی خود اقدام کنند، گفت: این مشمولان نباید منتظر تمدید قانون جریمه باشند.‏

سرهنگ نجف حمیدزاده افزود: مشمولان غایب متأهل که خود را معرفی کنند، در صورت امکان در استان یا شهرستان محل سکونت همسرشان به کارگیری می‌شوند، همچنین در صورت امکان مشمولان مجرد نیز تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری محل سکونتشان سازماندهی می‌شوند.‏

وی اضافه کرد: مشمولان غایبی که وضع خدمتی خود را مشخص نکنند، برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی با تشدید محدودیت‌ها و محرومیت‌های اجتماعی، عدم برخورداری از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در سازمان‌ها و کارگاه‌های دولتی و خصوصی مواجه می‌شوند.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ