مصوبات جدید پذیرش کارشناسی ارشد
هم زمان با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۸ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، مصوبات جدید گزینش دانشجو در این مقطع از سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اعلام شد.

به گزارش ایرنا، دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۸ دانشگاه‌ها از صبح دیروز در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد. براساس مصوبات جدید،گزینش دانشجو در هر یک از رشته‌های امتحانی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته از بین داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته هستند با توجه به نمره کل اکتسابی و اولویت کد رشته‌های انتخابی، همچنین نتیجه بررسی صلاحیت‌های عمومی مطابق ضوابط مربوط انجام می شود.

گزینش نهایی در تمام رشته‌های تحصیلی بر اساس ۸۰ درصد نمره آزمون کتبی (حاصل از تراز نمرات دروس) در هر گرایش با توجه به ضریب مربوط و ۲۰ درصد معدل تراز شده انجام می شود.

همچنین طبق مصوبه جلسه ۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در ششم بهمن ماه ۹۷، در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ حد نصاب نمره علمی (نمره حاصل از میانگین وزنی نمرات خام تراز شده با توجه به ضرایب مربوطه) در هر رشته گرایش و در تمام دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی دولتی، غیردولتی، همچنین دانشگاه آزاد اسلامی بزرگتر از صفر است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ