معافیت های‌ مالیاتی برای سرمایه‌گذاران ساخت مجتمع‌های بین‌راهی
سرمایه‌گذاران ساخت مجتمع‌های خدماتی- رفاهی بین‌راهی تسهیلات ویژه غیرنقدی دریافت می‌کنند و از معافیت های مالیاتی بهره‌مند می شوند.
این مطلب را محمدرضا شهرکی ثانوی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره‌برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به ایرنا گفت و افزود: با حمایت های قانونی جدید روند اخذ موافقت نامه از سوی سرمایه گذار برای تاسیس مجتمع های خدماتی بین راهی آسان می شود.وی با اشاره به اینکه همچنین سازمان راهداری به احداث راه‌های دسترسی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی در بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های اصلی و فرعی کمک مالی می کند، گفت: برای آسفالت راه های دسترسی به مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی هم اعتبار لازم در اختیار ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها قرار می‌گیرد و پروژه آسفالت پس از طی تشریفات مناقصه با اعتبارات سازمان راهداری انجام می‌شود.
به گفته شهرکی ثانوی، اکنون در هر ۱۱۸ کیلومتر یک مجتمع خدمات رفاهی ساخته شده است اما تلاش سازمان راهداری این است که در هر ۷۴ کیلومتر یک مجتمع خدماتی- رفاهی برای رفاه حال مسافران و کاربران جاده ساخته شود.
وی ادامه داد: با هدف ایجاد ترغیب و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این زمینه، مجتمع‌های خدماتی – رفاهی بین‌راهی از پرداخت هزینه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها معاف می شوند.شهرکی ثانوی خبر داد: تخصیص و واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی به متقاضیان احداث مجتمع‌های خدماتی – رفاهی بین‌راهی، تیرپارک‌ها، شهرک‌های حمل و نقل و پایانه‌های عمومی بار دارای موافقت اصولی از این سازمان برابر آیین‌نامه حد نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهر و روستا صورت می‌گیرد.وی با بیان اینکه همچنین مجتمع‌های خدماتی- رفاهی از معافیت‌های مالیاتی مندرج در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار می شوند، اضافه کرد: بر این اساس از تاریخ صدور پروانه بهره برداری این مجتمع ها تا ۵ سال و برای مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات از دیگر بندهای حمایتی هستند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره‌برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: معافیت ۸۰ درصدی از پرداخت تعرفه صدور موافقت اصولی در راه‌های ارتباطی کشور (به غیر از آزادراه‌ها) که در فاصله ۵۰ کیلومتری آنها هیچ مجتمع خدماتی ساخته نشده است هم صادر شده است.
وی گفت: همچنین معافیت ۸۰ درصدی پرداخت تعرفه صدور یا تمدید پروانه بهره‌برداری در مسیرهای فرعی و مناطق محروم از جمله کمک‌های مالی به سرمایه‌گذاران ساخت مجتمع های خدماتی – رفاهی است.

نسخه مناسب چاپ